Πέμπτη, 23 Μαρτίου 2017

Τρίτη, 21 Μαρτίου 2017

Γ1, Γ3 Χημεία Τρίτη 21.3.2017

Εξισώσεις εξουδετέρωσης
Παράδοση: Άλατα
Μελέτη: Επανάληψη τα υπογραμμισμένα στο σχολικό βιβλίο εδάφια από τη σελίδα 12 έως τη σελίδα 34.

Β2 Γεωγραφία Δευτέρα 20.3.2017

Παράδοση: Ποτάμια και Λίμνες της Ευρώπης.

Μελέτη: Ποτάμια και Λίμνες της Ευρώπης.

Β3 Γεωγραφία Δευτέρα 20.3.2017

Αναλύθηκε το πείραμα του Ερατοσθένη με το οποίο μετρήθηκε για πρώτη φορά η ακτίνα της Γης.
Συζητήθηκε η σχετική θέση του Ήλιου κατά την κίνηση της Γης γύρω του.

Γ3 Φυσική Δευτέρα 20.3.2017

Ενέργεια - Ισχύς του Ηλεκτρικού Ρεύματος (πάλι)
Μελέτη: ότι ειπώθηκε στην τάξη και Ασκήσεις 1, 2, 3 Σελ 84 και 6 Σελ 85 και 10 Σελ 86